ELTEKNIK

Vi är ett kompetent  teknikföretag som levererar komplette El- & Teleinstallationer med kvalitet och ansvar inom Entreprenad och Service.

Vår affärsidé är att ”leverera kompletta El- & Teleinstallationer med kvalitet och ansvar inom Entreprenad och Service”. Det innebär att vi är ett kompetent teknikföretag som alltid har kunden i fokus. Vi har bred teknisk kunskap inom elkraft, belysning, tele/data, solcellsanläggningar, styrningar samt elkontroll i form av termogratering och elnätsanalyser.

Vår kompetens lämpar sig väl i projektens tidiga skeden då vår styrka ligger i att vara en entreprenör som är med och påverkar kund och uppdragsgivare för att hitta bästa tekniska och mest ekonomiska lösningarna över tid.


Vi är självklart auktoriserade och har alla de behörigheter som krävs.
Man kan enkelt kontrollera detta på Elsäkerhetsverket

Vår erfarenhet är din garanti

Vi erbjuder även service och skötsel av elanläggningar för problemfritt ägande och brukande, detta för att värdesäkra fastigheten och framför allt hålla underhållsskulden i schack när anläggningen börjar bli några år.

Våra ledord

Flexibilitet som bygger på öppenhet, ärlighet, prestigelöshet och förtroende är våra ledord och vår ödmjuka inställning till våra uppdrag är vår framgång.

SOlcellspaneler

Laddstationer

Termografering

Kontakta oss

Öppet 07:00 – 16:00

Telefonstigen 2

131 39 Nacka