Termografering

Med termografering kan man upptäcka fel i elanläggningar tidigt. Vid dålig anslutning blir det varmare och detta kan då upptäckas med en värmekamera.

Blisab Termofotografering

När man besiktar bla elanläggningar så gör man det på ett säkert sätt som är beröringsfritt.

Man upptäcker felen tidigt och man kan lokalisera var faran föreligger i elanläggningen.

Där det är en dålig anslutning så övergår energin i ett övergångsmotstånd och då blir det varmare och kan då upptäckas med en värmekamera.

Men man gör samtidigt en okulär besiktning och kan hitta följande problem.

okul_1
okul_2
okul_3
okul_4

Vatten i ställverksgolv Förbikopplad brytare
Batteri buktar utåt

Lösa plintar utan skydd

Blisab Termografering
Blisab Termografering
Blisab Termografering
Blisab Termografering

Dålig anslutning till apparatskåp 

Dålig brytare till elcentral och ställverk

Man kan med säkerhet säga att man med minst 60% säkrar elanläggningen med en kontroll. Det är svårt att säga 100% då vissa delar inte alltid är i drift.

En elanläggning förändrar sig hela tiden och när anläggningen är ny kan man hitta dåligt dragna anslutningar samt när anläggningen är gammal så finns det många dåliga apparater med inre problem.

Den vanligaste besiktnings perioden är 1 gång per år men det förekommer sommar och vintermätningar på många ställen då man har stora värmekällor eller kylmaskiner etc.

Man kan även ha månadsmätningar på rena ställverk samt med viss produktion.

Med de fel som man upptäckt genom åren så kan man säga att man har tjänat in kostnaderna på många ställen samt undvikigt många driftstopp som följd.

De flesta försäkringsbolag ger en premiesänkning om man genomför en Termografering.

Termografering kontakt
Jan Lindqvist
+46 722 22 04 50
jan.lindqvist@blisab.se

Kontakta oss

Öppet 07:00 – 16:00

Telefonstigen 2

131 39 Nacka