Solcellspaneler

Om du vill minska dina energikostnader bör du satsa på solel. Från solen får vi inte bara värme och ljus, utan också energi som omvandlas till elektricitet. Det bästa är att energin från solen är gratis, miljövänligt och tar aldrig slut.

För att fånga in energin använder man solcellspaneler som man kan fästa på tak, på marken och överallt där solljuset kan avge tillräckligt med energi.

Det är nu viktigare än någonsin att vi människor gör oss av med vårt beroende till fossila bränslen. De energikällor vi bör använda oss mer av är vatten, vind och såklart solen. Dessa tre energikällor miljövänliga och förnybara energikällor motverkar den globala klimatförstörelsen och ökar livskvaliteten för alla, människor som djur.

Varför ska man Välja solcellspaneler?

Med solcellspaneler hade svenska hem kunnat producera ett överflöd av el. Om det i Sverige hade monterats solcellspaneler på mindre än hälften av alla tak som är vända åt söder, hade elen som producerats varit det dubbla av det som görs åt i hela landet.

Den insamlade energin från solcellspaneler gör att kostnaderna för din elförbrukning blir delvis oförändrad när ditt elbolag höjer priset för elen. Den elen som solcellspanelerna genererar men som du inte använder kan du sälja tillbaka till elbolaget, du får då en ersättning av ditt elnätsföretag.

Den som producerar ett överskott av el har också rätt till skattereduktion, du får 60 öre per kilowattimmar du producerar i överskott och max upp till 18 tusen kronor. För att få skattereduktion måste ett antal krav uppfyllas innan skattereduktionen kan beviljas.

Samma huvudsäkring, samma anslutningspunkt och samma elmätare måste användas vid uttag och inmatning.

Anslutningspunktens säkring får högst vara 100 ampere.

Du måste skicka in en anmälan till ditt elnätsföretag där du talar om att överskottselen går tillbaka till elnätet. Det är ditt elnätsföretag som hanterar kontrollen att produktionen mäts korrekt. Ditt elnätsföretag är de som meddelar Skatteverket hur mycket el du har tagit ut och hur mycket du har matat in, detta görs årligen.

Vi på BLISAB både monterar och installerar solcellspaneler i Nacka med omnejd, tveka inte på att kontakta oss om du också vill få solcellspaneler installerade.

Grön teknik

Från januari 2021 kan du få bidrag när du installerar grön teknik, laddplatser, solceller och lagring av egenproducerad elenergi, det fungerar på samma sätt som ROT-avdraget.

Länk till skatteverket med bidragsinfo

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Kontakta oss

Öppet 07:00 – 16:00

Telefonstigen 2

131 39 Nacka